PŘEDSTAVUJEME HVĚZDU: Eva Vaňátková

Od letošního roku jsme rozšířili nabídku aktivit také o plavecké sporty. Dnes Vám přinášíme rozhovor s trenérkou Evou Vaňátkovou.

1. Kolik dětí plavecký oddíl navštěvuje?

V současné chvíli má oddíl omezenou kapacitu tréninků a tak nyní máme cca 30 plavců. Z toho 8 děti patří do zavodního vyběru A, B.

2. Kdy a kde s plaveckým oddílem trénujete?

V tomto pololetí trénujeme 2x týdně – pondělí 17-18,30h a úterý 18,30-19,30h v chebském městském bazénu. Od září 2018 plánujeme tréninky v minimálním rozsahu 4x týdně, včetně suché přípravy. To je minimální tréninkový základ k tomu, aby se děti ze závodních skupin stabilně pohybovali na republikové úrovni.

3. Kterých plaveckých závodů se během první poloviny roku účastníte ?

Závody vybíráme průběžně, po celý rok a především podle připravenosti dětí! Dále pak podle druhů závodů a věkových kategorií. Každé závody jsou pro jiné věkové kategorie, mají rozdílnou sestavu disciplín a také různorodou délku tratí.
Na letošní první závody se chystáme v březnu, na 50-metrový bazén v Plzni. Závody na „dlouhém“ bazénu jsou vždy náročnější pro plavce, kteří stabilně trénují na bazénu „krátkém“. Plavou se zde i dlouhé distance na 800 a 1500 metrů volným způsobem, kde se také představí naši plavci.

4. Koho lze v případě zájmu rodičů o plavecké sporty pro své děti kontaktovat a od kolika let přijmá klub zájemce?

V případě zájmu mohou kdykoliv kontaktovat mne na telefonu: 603 700 286 nebo emailu: vanatkova.eva@seznam.cz.
Uvítáme především nejmenší plavce, tedy mezi 4-6 rokem věku. Právě tento věk je pro plavecké začátky nejvhodnější! Pokud děti vydrží a plavání si oblíbí, mohou pak dále pokračovat buď v zavodní přípravce a nebo plavat jen pro radost ve skupině pokročilých plavců. Zde se snažíme tyto děti naučit a zdokonalit alespoň 3 plavecké styly a podporovat jejich plaveckou zdatnost, kterou využiji i v běžném životě (školní výcviky a soutěže, součást všestrannosti pro sportovní školy, doplňkový sport nebo rekreační koupání u nás i u moře)

5. Jaké úspěchy jsi s plaváním dokázala a kteří trenéři ti pomáhají ve výchově nových plavců a plavkyň?

Největší úspěchy jsme zatím zaznamenali na dálkoplaveckých soutěžích „OPEN WATER“, jak v kategorii žaček, tak i v kategorii dospělých. Dálko-plavecké soutěže na venkovních vodách se nám otevírají již v květnu.

Přípravku nejmenších dětí – začátečníků, vede Hanka Voříšková s Kačkou Michálkovou. Obě mají vlastni plavecké zkušenosti a s nejmenšími pracují pátým rokem.
Plavce pokročilé vede Petr Procházka, rovněž trenér s pětiletou praxí. Tato skupina je naše nejpočetnější. Právě zde jsou děti, které plavou hlavně pro „radost“ nebo děti, které mají plavání jako doplňkový sport ke svému hlavnímu sportu. Tyto děti vedeme k plavecké zdatnosti a ke zdokonalení plaveckých stylů.
Zavodní skupiny A+B vedu já, společně s Petrem. Tuto skupinu plánuji do konce roku 2018 rozšířit o další závodníky, hlavně z řad nejmenších, kteří budou mít chuť závodit, ale především chuť pilně trénovat a neustále na sobě pracovat.
A to jak po stránce fyzické, tak neméně důležité i stránce psychické.